Letecký pohled na Holýšov

 

Sdružení pro otevřenou společnost
Kandidátka České pirátské strany a nezávislých kandidátů
pro volby 2018 do Zastupitelstva města Holýšov

 

 

Děkujeme Vám všem,
kdo jste nám dali ve volbách svůj hlas

Vaše SOS

 

 


Lídři kandidátky

Libor Schröpfer - učitel

Jan Lerch - právník

Helena Marková - učitelka v MŠ

 

 


Náš program:

Otevřená (transparentní) správa města:

-           ukončit utajování informací o hlasování jednotlivých zastupitelů. Součástí zápisu ze zasedání zastupitelstva města i rady města bude jmenovitý údaj o hlasování jednotlivých zastupitelů (radních), pokud nebude hlasování jednomyslné. Kompletní zápisy z jednání zastupitelstva i rady města budou zveřejněny na webových stránkách města;

-           maximální podíl veřejných zakázek zadávat v otevřeném řízení. Pokud to nebude možné, zveřejnit důvody a kritéria výběru dodavatelů vyzvaných k podání nabídky;

-           vyhradit v Holýšovském zpravodaji pravidelnou rubriku pro příspěvky zastupitelů, jejichž volební strany nemají zastoupení v radě města;

-           vytvořit skutečný dlouhodobý plán rozvoje města a řídit se jím.

Bezpečnost:

-           zajistit, aby se společnosti zaměstnávající agenturní zaměstnance podílely na péči o jejich volný čas. Když využívají jejich práci, nemohou se tvářit, že s nimi nemají nic společného;

-           efektivně spolupracovat s Policií České republiky.

Péče o občany:

-           investovat finanční prostředky města do zařízení pro využívání volného času, pro sport, rekreaci i kulturu, vrátit se k projektu sportovně rekreačního centra s bazénem;

-          efektivně podporovat spolky a jiné neziskové právnické osoby, které k využívání volného času přispívají. Tělovýchovnou jednotu Holýšov finančně podpořit při údržbě majetku;

-           zvýšit počet bytů pro částečně soběstačné občany, zejména seniory;

-           vytvořit plán údržby, oprav a výstavby komunikací ve městě.

Změny proti současné koalici:

-           investiční akce plánovat v horizontu aspoň dvou let, řádně je připravit, vyhnout se akcím typu evakuace dětí z mateřské školy při probíhající rekonstrukci;

-           využít odborných znalostí zaměstnanců radnice a nezpochybňovat jejich schopnosti a motivaci;

-           obnovit zanedbanou spolupráci s obcemi a městy v regionu, propagaci města na celostátních akcích.

Předvolební spojenectví:

-           Sdružení pro otevřenou společnost má v současném zastupitelstvu pět členů z patnácti, ale třem z těchto zastupitelů nebyla umožněna účast v žádném výboru, ani komisi, ani jiném orgánu města;

-           dva ze zastupitelů budou kandidovat znovu na této kandidátce, další tři na kandidátce politického hnutí Starostové a nezávislí.

-           nebudeme spolupracovat se stranami mající ve svém volebním programu rasovou či jinou nesnášenlivost, dále nenávistné projevy a vůbec věci odporující dobrým mravům

Povolební strategie:

-           lídr kandidátky bude otevřeně prezentovat svůj zájem stát se starostou města. Ve třech předchozích volbách obdržel největší počet hlasů ze všech kandidátů;

-           v případě úspěchu ve volbách budeme přednostně hledat spolupráci s volebními stranami i osobami, které se nepodílely na současné koalici;

-           v případě neúspěchu budeme pokračovat v opozici.

 

Holýšov, 8.červenec 2018

 

1 Libor Schröpfer

 
Jmenuji se Libor Schröpfer, je mi 55 let a jsem holýšovským rodákem. Jsem ženatý, mám dvě děti – dceru a syna. Od roku 1986 pracuji jako učitel v Plzni. Od roku 1990 jsem jako jediný občan Holýšova nepřetržitě členem Zastupitelstva Města. V letech 1992-94, 1998-2014 jsem pracoval v Radě města a také v Komisi pro záležitosti občanů. Jsem předsedou fotbalového oddílu TJ Holýšov, předsedou Holýšovského ornitologického klubu, jsem členem holýšovských hasičů a také běžeckého klubu BKV Výhledy. Od roku 1997 pracuji v různých komisích Plzeňského krajského fotbalového svazu. Od počátku jsem stál také při navázání přátelských styků s oběma spřátelenými obcemi – Kümmersbruck v Bavorsku (1991) a Port ve Švýcarsku (1999). Celkem kandiduji do zastupitelstva po osmé, stále za stejné seskupení, které ale v průběhu let měnilo svůj název. Kandiduji proto, že mi není lhostejné, jak se žije v našem městě, a chtěl bych se i v dalších letech aktivně podílet na jeho rozvoji i směřování.

 

2 Jan Lerch

 
Jmenuji se Jan Lerch, je mi 53 let. Jsem ženatý, mám tři dospělé děti. Nepocházím z Holýšova, narodil jsem se v Sušici, ale do Holýšova jsem se přistěhoval v srpnu roku 1987. Původní profesí jsem ekonom, šest let jsem sloužil v armádě, v roce 1995 jsem dostudoval Právnickou fakultu Karlovy univerzity a od té doby působím v advokacii. Od roku 1999 mám svou advokátní kancelář v Plzni. Jsem členem Tělovýchovné jednoty Holýšov, jako člen oddílu tenisu se účastním okresní soutěže DavisCUP, kromě toho jezdím na kole, na lyžích a věnuji se vysokohorské turistice. Poslední tři volební období jsem byl členem Zastupitelstva města Holýšov, dvě volební období jako předseda kontrolního výboru, a současném volebním období jsem nedostal důvěru k práci v žádném výboru ani komisi. Nemůže mi však být lhostejné podezřelé zadávání veřejných zakázek, nesmyslné vyhazování peněz z městského rozpočtu a plýtvání městských prostředků na špatně připravené opravy a investice všeho druhu. Protože považuji za nutné dosáhnout radikální změny ve vedení města, ucházím se opět o hlasy voličů v řadách Sdružení pro otevřenou společnost, které již dříve dokázalo, že umí město řídit lépe.

 

3 Helena Marková

 
Jmenuji se Helena Marková, je mi 48 let, jsem vdaná a mám 2 dcery - Lucku a Katku. V Holýšově žiju 26 let a pracuji ve zdejší mateřské škole jako učitelka. Většina z vás mě zná jako předsedkyni Klubu rodičů, který jsme s několika nadšenci založili v roce 2002, a který úspěšně funguje při zdejší ZŠ. Po dobu docházky mých dcer do ZŠ jsem byla členkou Školské rady. Několik let jsem působila ve zdejší TJ jako cvičitelka ZRTV u předškolních dětí. V komunálních volbách kandiduji již po čtvrté za SOS. Nikdy mi nebylo lhostejné, jak se lidem v našem městě žije, proto bych se dále ráda aktivně podílela na rozvoji Holýšova ve prospěch nás všech. Mojí prioritou jsou volnočasové aktivity dětí i dospělých a kultura.

 

4 Drahoslav Hladík

 
Narodil jsem se 9. října 1983 v Domažlicích. Od roku 2006 pracuji u Policie České republiky na obvodním oddělení v Holýšově. Od svých šesti let chodím do Skautského oddílu Volný národ Holýšov, kde v současné době plním funkci hlavního oddílového vedoucího. Od roku 2004 zpívám v holýšovské hudební skupině Interloud.  Vystudoval jsem Střední průmyslovou školu stavební v Plzni a v současné době dálkově studuji Sociální činnosti a speciální pedagogiku na VOŠ. 
Mám přítelkyni a půlročního syna.

 

5 František Schnemayer
 
Jmenuji se František Schnemayer, je mi 59 let. Jsem rozvedený, v Holýšově žiji se svoji partnerkou již 6 let. Zajímám se o život  Holýšově. Myslím, že slabou stránkou města jsou komunikace a chodníky. Bylo by vhodné vybudování cyklostezek. Také bych se přikláněl k lepší komunikaci zastupitelů městského úřadu s občany Holýšova. Ve volném času se věnuji fotbalu, a to především pak trénování mladší přípravky.

 

6 Irena Straková
 
Jmenuji se Irena Straková, je mi 25 let, jsem vdaná a jsem holýšovskou rodačkou. V letošním roce dokončuji magisterské vzdělání na pedagogické fakultě v Plzni. Za Sdružení pro otevřenou společnost kandiduji proto, že chci žít ve městě, které nabídne kvalitní podmínky pro život.

 

7 Ondřej Gabriel
 
Jmenuji se Ondřej Gabriel, je mi 27 let, jsem svobodný. Bydlím v Dolní Kamenici a v Holýšově pracuji v závodě EvoBus na pozici kontrolor kvality. Dále provozuji hospodu v Dolní Kamenici. Kandiduji proto, že mi není lhostejné, jak se žije v Holýšově a v Dolní Kamenici a nechci pouze přihlížet, jakým směrem se bude ubírat vývoj v Holýšově a v části Dolní Kamenici.

 

8 Otto Tiefenbach
 
Otto Tiefenbach, 3. 6. 1956, rodák Holýšov. Dělník Kabex Holýšov. Ženatý, 1 syn a 2 vnoučata. Záliby - sport – tenis, vysokohorská turistika, hokej-pasivně. Kandidatura do ZM po čtvrté. Moji kandidaturou chci přispět k dobrému chodu města. Mé představě odpovídá činnost ZM za starostování p. Pazoura. Zvolení p. Schröpfera za starostu zaručuje návrat k tomuto období. Také věřím v lepší reprezentaci města a komunikaci s občany. Do budoucna bych chtěl prosazovat obchvat města, koupaliště, U rampu apod.

 

9 Veronika Hupačová
 
Jmenuji se Veronika Hupačová, narozená v říjnu 1971. Vystudovala jsem gymnázium v Domažlicích zakončené maturitní zkouškou v roce a následně jsem nastoupila na pomaturitní studium na SZŠ v Plzni, obor rehabilitační pracovník, jež jsem též zakončila maturitou. V roce 2000 jsem se přestěhovala do Holýšova a s manželem zde vychováváme dvě děti. Ať budu žít kdekoli, vždy budu mít potřebu vytvořit pro naši rodinu „ideální“ prostředí. V současné době pracuji jako fyzioterapeut na zdejším středisku na RHC a zároveň mám již 8 let svou praxi v DSP Holýšov. Mám ráda aktivní život, jako je sport, cestování a poznávání nových věcí, a proto mám zájem o zviditelnění našeho města. Současná situace v našem městě bohužel neodpovídá mým představám, a proto jsem se rozhodla přijmout nabídku na kandidaturu do této strany. Ráda bych se podílela na možných změnách v našem městě, protože pracuji dlouhodobě s lidmi a znám jejich potřeby a přání. V žádném případě nemám ambice a přání na nějakou veřejnou funkci, či zastoupení ve vedení města, ale pokud moje kandidatura přispěje k nějakým změnám v našem městě, ráda se budu účastnit letošních komunálních voleb.

 

10 Josef Hájek
 
Jmenuji se Josef Hájek, narodil jsem se 23. 11. 1949 v Plzni. Do 15 let jsem bydlel v Kvíčovicích, pak jsem se odstěhoval do Plzně, kde jsem žil dalších 7 let. Jsem vyučen autoklempířem v závodě SVA Holýšov. Jsem ženatý, mám jedno dítě. Po dopravní nehodě v roce 1975 jsem v invalidním důchodu. Poté jsem si přivydělával různými brigádami, nyní 8 let zprostředkovávám spotřebitelské úvěry pro Fair CreditCzech na živnostenský list. Po roce 1989 jsem byl jedno období zastupitelem Města Holýšova a pracoval jsem také v různých komisích Města Holýšova. Nyní jsem pracující důchodce, jako zálibu mám sportovní střelbu.

 

11 Tomáš Vrba

 
Jmenuji se Tomáš Vrba, narodil jsem se v Hlohovčicích, je mi 69 roků, jsem ženatý, mám dva syny 46 a 40 roků. Po vyučení v roce 1967 v závodě SVA, později Praga a Liaz, jsem pracoval 30 let jako nástrojař. V letech 1997 až 2005 pak v potravinách OAZA. Od roku 2005 do odchodu do důchodu ve firmě Gerwah/Gerco/ Zbůch. V prvních svobodných volbách v r. 1990 jsem vstoupil do komunální politiky za OF. Ve volebním období 1990 – 1994 jsem byl členem rady Města Holýšov. Od r. 1992 – 1995 jsem vykonával funkci velitele Městské policie Holýšov. V období 1994 – 1998 jsem byl členem zastupitelstva Města Holýšov a Přestupkové komise. Mezi mé koníčky patřil celý život sport (volejbal, tenis) a turistika. V současné době vykonávám správce tenisových kurtů. Rozhodl jsem se znovu kandidovat, protože mi není lhostejné dění ve městě. Kandidovat za SOS pro mě znamená - slušní lidé a ne karieristé.

 

12 Veronika Chládková
 
Jmenuji se Veronika Chládková, pocházím z Plzně, kde jsem žila do svých 7 let. Následně jsem se přestěhovala do Holýšova, kde s výjimkou krátké doby žiji dodnes. Pracuji jako provozovatel restaurace. Do Zastupitelstva Města Holýšova kandiduji proto, že mi není lhostejný život v Holýšově a ráda bych zúročila své životní zkušenosti, zejména každodenní práci s lidmi ve prospěch našeho města.

 

13 Jiří Bukovský
 
Jmenuji se Jiří Bukovský, je mi 70 let, narodil jsem se v Mělníku, jsem důchodce a v Holýšově bydlím od roku 1990. Celý svůj život jsem sportoval, prošel jsem také celou řadou zaměstnání. V Holýšově se věnuji výchově mladých fotbalistů, kdy jsem trénoval několik sezón družstva dorostu. Mám rád pořádek a byl bych rád, aby tak tomu bylo i v Holýšově. Z tohoto důvodu jsem také přijal možnost kandidovat za SOS v komunálních volbách na podzim 2018.

 

14 Pavel Růžek
 
Jmenuji se Pavel Růžek, je mi 54 let a jsem holýšovským rodákem. Zde jsem také ukončil základní školu a poté se vyučil v místním závodu LIAZ Holýšov. Jsem ženatý a mám jednu dceru. Nyní jsem v invalidním důchodu. V našem městě mě trápí stav místních komunikací, zejména ulice Školní (od ZUŠ až po křižovatku s Luční ulicí) a ulice Sokolovská (od lékárny směrem ke křižovatce s Jiráskovou třídou). Rovněž postrádám tak dlouho slibovanou opravu chodníku ve Francouzské ulici. Tato má přání souvisí s mým zdravotním stavem.

 

15 Tomáš Grešl
 
Jmenuji se Tomáš Grešl, je mi 28 let, jsem holýšovským rodákem. Vystudoval jsem Pedagogickou fakultu, ale momentálně pracuji v MD Elmont v Chotěšově jako technik. Od mládí jsem skautem a této činnosti se věnuji dodnes. Své zkušenosti s prací s lidmi ve skautské organizaci bych rád využil i pro rozvoj mého rodného města. Proto jsem se rozhodl kandidovat do Zastupitelstva Holýšově v komunálních volbách na podzim tohoto roku.

 

 


Kandidátní listina

 pro volby do Zastupitelstva města Holýšov konané ve dnech 05. a 06. října 2018

 Volební strana:   Sdružení pro otevřenou společnost

Sdružení pro otevřenou společnost je sdružením registrované politické strany Česká pirátská strana a nezávislých kandidátů

 Kandidáti:

 1.       Mgr. Libor Schröpfer, muž, 55 let, učitel, přihlášen k trvalému pobytu ve městě Holýšov, části Holýšov, není členem žádné politické strany nebo politického hnutí (bez politické příslušnosti), navržen Českou pirátskou stranou

 2.       mgr. ing. Jan Lerch, muž, 53 let, advokát, přihlášen k trvalému pobytu ve městě Holýšov, části Holýšov, není členem žádné politické strany nebo politického hnutí (bez politické příslušnosti), navržen Českou pirátskou stranou

 3.       Bc. Helena Marková, žena, 48 let, učitelka, přihlášena k trvalému pobytu ve městě Holýšov, části Holýšov, není členkou žádné politické strany nebo politického hnutí (bez politické příslušnosti), nezávislá kandidátka

 4.       Drahoslav Hladík, muž, 35 let, policista, přihlášen k trvalému pobytu ve městě Holýšov, části Holýšov, není členem žádné politické strany nebo politického hnutí (bez politické příslušnosti), nezávislý kandidát

 5.       František Schnemayer, muž, 59 let, strojař, přihlášen k trvalému pobytu ve městě Holýšov, části Holýšov, není členem žádné politické strany nebo politického hnutí (bez politické příslušnosti), nezávislý kandidát

 6.       Bc. Irena Straková, žena, 25 let, učitelka, přihlášena k trvalému pobytu ve městě Holýšov, části Holýšov, není členkou žádné politické strany nebo politického hnutí (bez politické příslušnosti), nezávislá kandidátka

 7.       Ondřej Gabriel, muž, 27 let, kontrolor, přihlášen k trvalému pobytu ve městě Holýšov, části Dolní Kamenice, není členem žádné politické strany nebo politického hnutí (bez politické příslušnosti), navržen Českou pirátskou stranou

 8.       Otto Tiefenbach, muž, 62 let, dělník, přihlášen k trvalému pobytu ve městě Holýšov, části Holýšov, není členem žádné politické strany nebo politického hnutí (bez politické příslušnosti), nezávislý kandidát

 9.       Veronika Hupačová, žena, 47 let, rehabilitační pracovnice, přihlášena k trvalému pobytu ve městě Holýšov, části Holýšov, není členkou žádné politické strany nebo politického hnutí (bez politické příslušnosti), nezávislá kandidátka

10.     Josef Hájek, muž, 68 let, invalidní důchodce, přihlášen k trvalému pobytu ve městě Holýšov, části Holýšov, není členem žádné politické strany nebo politického hnutí (bez politické příslušnosti), nezávislý kandidát

 11.     Tomáš Vrba, muž, 69 let, důchodce, přihlášen k trvalému pobytu ve městě Holýšov, části Holýšov, není členem žádné politické strany nebo politického hnutí (bez politické příslušnosti), navržen Českou pirátskou stranou

 12.     Veronika Chládková, žena, 33 let, podnikatelka, přihlášena k trvalému pobytu ve městě Holýšov, části Holýšov, není členkou žádné politické strany nebo politického hnutí (bez politické příslušnosti), nezávislá kandidátka

 13.     Jiří Bukovský, muž, 70 let, důchodce, přihlášen k trvalému pobytu ve městě Holýšov, části Holýšov, není členem žádné politické strany nebo politického hnutí (bez politické příslušnosti), navržen Českou pirátskou stranou

 14.     Pavel Růžek, muž, 54 let, invalidní důchodce, přihlášen k trvalému pobytu ve městě Holýšov, části Holýšov, není členem žádné politické strany nebo politického hnutí (bez politické příslušnosti), navržen Českou pirátskou stranou

 15.     Tomáš Grešl, muž, 28 let, technik, přihlášen k trvalému pobytu ve městě Holýšov, části Holýšov, není členem žádné politické strany nebo politického hnutí (bez politické příslušnosti), nezávislý kandidát

 

 Zmocněnec volební strany:

 Mgr. Hana Schröpferová, Husova 302, 345 62 Holýšov

 Náhradník zmocněnce volební strany:

 Mgr. Monika Lerchová, Luční 631, 345 62 Holýšov

                                                                               

Osoba oprávněná jednat jménem politické strany Česká pirátská strana:

Ing. Lukáš Bartoň, předseda krajského sdružení Plzeňský kraj

                                                                            

 V Holýšově dne 11.07.2018

 

 


Máte k nám připomínky nebo návrhy?

Budeme rádi, když nám je pošlete.
Tady je naše emailová adresa:

volbyholysov2018@seznam.cz

 
 

 

 

Napište nám, prosím, Vaše názory, připomínky a náměty ke zlepšení.

Napište webmasterovi


Město Holýšov